ανά επιχείρηση

Προσφορές της

Όροι Χρήσης

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας σημαίνει και τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων του θέτονται από αυτήν.
Xρήση
Μέσω της ιστοσελίδας παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται οικονομικότερα ή με ευνοϊκότερους όρους, με ευθύνη των επιχειρήσεων που τις παρέχουν και τις καταχωρούν. Επίσης ενδέχεται να δίνονται και συνδέσεις προς άλλες ιστοσελίδες με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών και τη δυνατότητα τους να συγκρίνουν και να επιλέγουν ανάμεσα από μία πληθώρα προσφερόμενων αγαθών. Λειτουργούμε αποκλειστικά ως ένας δίαυλος επικοινωνίας και σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για την ποιότητα, λειτουργικότητα, ακόμα και την ισχύ των αναρτώμενων στην ιστοσελίδα προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών. Αντίθετα θα χαρούμε πολύ να εισπράξουμε τη θετική ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού αλλά και τα τυχόν παράπονα για αναληθής καταχωρήσεις ή κακής ποιότητας προσφερόμενες υπηρεσίες.
Βασικό συστατικό της φιλοσοφίας του cheapcity είναι η δωρεάν καταχώρηση των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχουν οι επαγγελματίες καθώς και η δωρεάν πλοήγηση των καταναλωτών στα διάφορα πεδία της ιστοσελίδας. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα καταστρατηγούνταν το αρχικό όραμα μας αναφορικά με την ελεύθερη διακίνηση πληροφοριών για τις διαθέσιμες προσφορές και ευκαιρίες που παρέχονται στην αγορά, με στόχο την ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ καταναλωτών και επιχειρηματιών. Το cheapcity εγγυάται τη δημοσίευση όλων των εισερχόμενων καταχωρήσεων, αρκεί αυτές να πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο «Προϋποθέσεις εισαγωγής καταχώρησης». Η θέση και προβολή των καταχωρήσεων καθορίζεται από τη συντακτική ομάδα του cheapcity και ενδέχεται να εξαρτάται από το είδος του προσφερόμενου αγαθού, το ποσοστό της έκπτωσης, την τιμή αγοράς του, την εποχικότητα, το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού και από άλλους αντικειμενικούς παράγοντες.
Για τη γρηγορότερη και απλούστερη χρήση της ιστοσελίδας, έχουμε προχωρήσει στην κατηγοριοποίηση της με βάση διαφορετικές ομάδες προϊόντων ή υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση ενδέχεται να τροποποιείται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, το είδος και τον αριθμό των καταχωρήσεων.
Προϋποθέσεις Εισαγωγής Καταχώρησης
Βασική προϋπόθεση καταχώρησης προσφοράς των επιχειρήσεων που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είναι η εγγραφή τους στο μητρώο επιχειρήσεων του cheapcity. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συμπλήρωση της φόρμας «εγγραφή επιχείρησης» όπου καταχωρούνται τα απαραίτητα στοιχεία εισαγωγής (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, αντικείμενο εργασιών κλπ). Στην ίδια φόρμα είναι εξαιρετικά χρήσιμο να μας αποσταλεί ηλεκτρονικά και το λογότυπο της επιχείρησης (σε περίπτωση που δεν υπάρχει το cheapcity θα χρησιμοποιήσει κάποιο λογότυπο σχετικό με το αντικείμενο εργασιών της επιχείρησης). Οι επιτυχώς καταχωρημένες επιχειρήσεις αποκτούν πλέον πρόσβαση στις υπηρεσίες εισαγωγής καταχωρήσεων/προσφορών της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που κάποια καταχωρημένη επιχείρηση επιθυμεί να εισάγει κάποια καταχώρηση συμπληρώνει τη σχετική φόρμα «δημιουργία προσφοράς» όπου συμπληρώνονται τα απαραίτητα στοιχεία εισαγωγής (ονομασία προϊόντος/υπηρεσίας, κατηγορία, όφελος, ισχύς προσφοράς, χαρακτηριστικά κλπ.) Στην ίδια φόρμα είναι εξαιρετικά χρήσιμο να αποσταλεί ηλεκτρονικά και φωτογραφία του προϊόντος ή της υπηρεσίας (σε περίπτωση που δεν υπάρχει το cheapcity θα χρησιμοποιήσει κάποιο γραφικό σχετικό με το προϊόν ή την υπηρεσία). Σε κάθε περίπτωση η συντακτική ομάδα του cheapcity προβαίνει στον έλεγχο του περιεχομένου των καταχωρήσεων και κατόπιν προχωρά στη δημοσίευση τους προκειμένου να αποκλείσει εκείνες που περιέχουν προσβλητικό, προδήλως παραπλανητικό, σεξιστικό, ρατσιστικό ή παράνομο περιεχόμενο. Τα στοιχεία εισαγωγής της κάθε επιχείρησης δε θα τύχουν καμιάς άλλης επεξεργασίας εκτός αυτής που ρητά αναφέρεται στους παρόντες όρους χρήσης.
Το cheapcity απευθύνεται σε κάθε επαγγελματία, χωρίς διάθεση διάκρισης με βάση την οικονομική επιφάνεια, την αναγνωρισιμότητα, το μορφωτικό επίπεδο ή το επαγγελματικό είδος. Σε περίπτωση που κάποιος επαγγελματίας επιθυμεί να καταχωρήσει τη δημοσίευση του αλλά αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα μπορεί να απευθύνεται στη συντακτική μας ομάδα για παροχή οποιουδήποτε είδους βοήθειας.
Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας καθώς και το λογισμικό, τα λογότυπα, γραφικά, κείμενα, φωτογραφίες κλπ αποτελούν ιδιοκτησία του cheapcity και προστατεύονται από τη διεθνή και ελληνική νομοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας (ν.2121/1993, ν.3184/2003). Οι με οποιαδήποτε ιδιότητα χρήστες της ιστοσελίδας συναινούν στο να μη:
 • Χρησιμοποιούν χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση οποιοδήποτε στοιχείο της ιστοσελίδας για εμπορική χρήση.
 • Χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα ή μέρος αυτής που ενδέχεται να δώσουν λανθασμένη ή παραπλανητική εντύπωση για εμάς ή για το προσωπικό μας
 • Δημιουργούν συνδέσεις προς άλλες ιστοσελίδες χωρίς την προηγούμενη συναίνεση μας.
 • Προβούν σε οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια με στόχο την ιστοσελίδα μας.
 • Διαθεσιμότητα ιστοσελίδας
  Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα παρέχεται δωρεάν. Παρόλες τις προσπάθειες του τεχνικού τμήματος μας δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία της. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, καταργήσουμε, προσθέσουμε ή επεκτείνουμε κάποιο μέρος ή πεδίο της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
  Ασφάλεια
  Οι επικοινωνίες που διενεργούνται μέσω του διαδικτύου δεν εξασφαλίζουν απόλυτη ασφάλεια ή ιδιωτικότητα, εμπεριέχοντας ένα είδος ρίσκου κατά την αποστολή ή λήψη δεδομένων. Το cheapcity, για την ασφάλεια των χρηστών, χρησιμοποιεί τεχνικές κρυπτογράφησης κατά την αποστολή μηνυμάτων με τη χρήση των templates της ιστοσελίδας. Κατά καιρούς η ιστοσελίδα ενδέχεται να χρησιμοποιεί εξωτερικές συνδέσεις με άλλους ιστοτόπους οι οποίοι ανήκουν και ελέγχονται από τρίτες οντότητες. Παρόλες τις προσπάθειες της ιστοσελίδας για την ασφαλέστερη και πιο αξιόπιστη επιλογή των συνεργατών σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την εγκυρότητα και την ασφάλεια των συγκεκριμένων ιστοστόπων.
  Ευθύνη του cheapcity
  Η ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα στους εμπόρους, επιχειρηματίες, επαγγελματίες κλπ να επικοινωνούν χωρίς κόστος την εμπορική τους πολιτική. Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα δεν αποκτά την ιδιότητα του πωλητή και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για την ποιότητα των υπηρεσιών ή προϊόντων που προβάλλονται αλλά ούτε και για την εγκυρότητα και την ισχύ των καταχωρήσεων. Ανάμεσα στην εκάστοτε επιχείρηση και τον εκάστοτε καταναλωτή έχει εφαρμογή η ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τις εμπορικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου. Η ιστοσελίδα, παρά τις συνεχείς προσπάθειες της, δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια του περιεχομένου της ή σε περίπτωση χρήσης εξωτερικής σύνδεσης του περιεχομένου τρίτων ιστοτόπων, από την ύπαρξη ιών ή άλλων επιβλαβών λογισμικών.
  ανα περιοχή

  Νομός

  Περιοχή:

  Κατηγορία

    και όλα τα e-shops

  newsletter
  Ενημερωθείτε για τις προτάσεις που σας ενδιαφέρουν!