Πώς Λειτουργεί
Το Όραμα του Cheapcity
Το όραμα του cheapcity είναι η δημιουργία μιας ζωντανής και αμφίδρομης κοινότητας επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων/επαγγελματιών και των καταναλωτών, βάσει της οποίας θα είναι δυνατή η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σχετικά με οποιαδήποτε υπηρεσία ή προϊόν προσφέρεται με οποιασδήποτε φύσης ευνοϊκότερούς όρους.
Το cheapcity βασίζεται σε μια εξαιρετικά απλή ιδέα.
Οι επιχειρήσεις/επαγγελματίες καταχωρούν τις προσφορές τους ΔΩΡΕΑΝ στην ιστοσελίδα, υποχρεούμενοι μόνο στη συμπλήρωση της σχετική φόρμας η οποία θα περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του προϊόντος ή της υπηρεσίας, την ονομασία του, το πλεονέκτημα που αποκομίζει ο καταναλωτής και την ημερομηνία λήξης.
Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν ΔΩΡΕΑΝ τις υπηρεσίες του Cheapcity αναζητώντας προσφορές με βάση το προϊόν, την υπηρεσία, τη γεωγραφική περιοχή και τυχόν άλλα κριτήρια. Επίσης έχουν τη δυνατότητα της αποστολής σχετικών αιτημάτων, παρατηρήσεων ή επιθυμιών προς το cheapcity αναφορικά με αγαθά που θα ήθελαν να βρίσκουν φθηνότερα ή με ευνοϊκότερους όρους ή που ήδη έχουν βρει. Η συντακτική ομάδα του cheapcity θα αναλαμβάνει την ενημέρωση των σχετικών επιχειρήσεων με τα αιτήματα των καταναλωτών και θα προτείνει τρόπους ώστε αυτά να εκπληρωθούν κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό
ανα περιοχή

Νομός

Περιοχή:

Κατηγορία

  και όλα τα e-shops

newsletter
Ενημερωθείτε για τις προτάσεις που σας ενδιαφέρουν!